Formy hodnotenia

05.05.2011 16:06

  Formy hodnotenia

  

  1. Študentskou porotou, ktorú tvorí tím študentov, reprezentantov zúčastnených súťažných tímov (1 súťažný tím = 1 porotca hodnotiteľ). Študentskí porotcovia udelia 1-5 bodov /hodnota opačne ako v škole/, nemôžu prideľovať body svojmu vlastnému tímu (tú hodnotiť nebudú).
  1. Učiteľským zborom . Učitelia budú hodnotiť ako ich váš stánok a vaša forma prezentácie dokázali upútať. Každý učiteľ môže hodnotiť 5 stánkov /okrem „svojho“/ boduje 1 – 5 opačne ako v škole. Cenu učiteľov získa tím s najvyšším počtom hlasov.
  1. Nezávislou odbornou porotou  menovanou riaditeľom školy. Určí víťaza hlavnej ceny