Kalendár akcií

6. 5. 2011 - Deň "D"

05.05.2011 15:58
Pokyny pre učiteľov:   pokyny pre učiteľov:   1. pozrite si časový harmonogram 2. 6.5. 7.50 hod porada učiteľov v zborovni 3. 6.5. 8.00 porada tútorov a vedúcich skupín v klubovni 4. 6.5. u p. Medľovej; kancelária výchovného poradcu/ do 11.30 nahlásiť čísla...