6. 5. 2011 - Deň "D"

05.05.2011 15:58

Pokyny pre učiteľov:

 

pokyny pre učiteľov:

 

1. pozrite si časový harmonogram

2. 6.5. 7.50 hod porada učiteľov v zborovni

3. 6.5. 8.00 porada tútorov a vedúcich skupín v klubovni

4. 6.5. u p. Medľovej; kancelária výchovného poradcu/ do 11.30 nahlásiť čísla stánkov, ktoré sa vám najviac páči 1-5, 5 je najlepší, keď ste tútorom, svoj stánok nemôžete hodnotiť;