Informácie o nás

 

všetko nájdeš:                              www.gmail.com,

meno používateľa:                       smevskoleab,

heslo:                                              mstanislav

alebo na web stránke OA

....................................................................................................................................................

 

 

INFO a POKYNY:

 

1.      súťaž prezentačných „stánkov“ štátov EU

 

„stánok“ si pripravte /do 9.30 hod !!!/ podľa svojich možností, schopností, vkusu..,

„stánok“ bude očíslovaný na viditeľnom mieste, v ňom bude musieť byť stále niekto pripravený referovať o „vašom štáte“, hlavne pre poroty,

 

čo by sa malo - mohlo objaviť:

ZAMERANIE NA EKONOMIKU A HOSPODÁRSTVO mena, podiel jednotlivých sektorov na HDP, podiel HDP na 1 obyv., priemerný ročný prírastok, priemerná dĺžka života, miera nezamestnanosti, miera inflácie, hodnota inflácie, nezamestnanosti, zadĺženosť, veľkosť DPH, daňová sústava?, členstvá v integračných celkoch, rok vstupu do EU!!!, členstvo v EMU!!!?, ak v EMU čo používali predtým , hospodárstvo v čom je naj, hlavné firmy, nájdi logá - reklamy,

/použite svoje projekty z geografie Európa/, rozloha, najvyšší bod, najnižší bod, susedné štáty, počet obyvateľov, hlavné mesto, počet obyvateľov v ňom, štátne zriadenie, oficiálny názov štátu, hlava štátu – foto ak máte, štátna hymna – /na internete nájdeš nahrávky, použite/, úradný jazyk, použiť ukážky ich jazyka, počet europoslancov, , krátka história, špecifiká – naj krajiny, pikošky o štáte..., foto známych ľudí, atrakcií, centier cestovného ruchu...použi napr.– mapu, vlajku, štátny znak, hudbu, odev, suveníry z tej krajiny, môžeš použiť notebook, ... fantázii sa medze nekladú /napr. gurmánske špeciality.../,

nájsť produkty: chránené označením pôvodu, chránené zemepisné označenie, špecialita garantovaná tradíciou

                                                           

..............................................................................................................................................................

 

2.      anketa

 

úlohy budú zverejnené na nástenke pri zborovni, anketový lístok smevskoleab@gmail.com

účastník ankety musí vhodiť do boxu vo vestibule vyplnený anketový lístok

 

/vhodiť najneskôr 06.05.2011 do 08.00 hod !!!!/