Organizačné zabezpečenie

05.05.2011 15:59

 

 

Organizačné zabezpečenie

DEŇ EURÓPY

 

 

Termín:                                 06.05.2011

Miesto:                                   škola OA v PD

Vedúci akcie:                        S. Malega

Hlavná spolupráca:              J. Hraňová + B. Dzinová /za Študentský parlament pri OA/

Porota odborná:                   Ľ.Vida – čestný predseda,

členovia: Mackovič, Jarábková, Lazarová, /Hraňová, Malega/

Porota učiteľská:                  učitelia školy, spracovanie – predseda Medľová, Kontrová

Porota študentská:               poverení študenti jednotlivých skupín – predseda Dzinová

Tútori:                                  

1.A  Kadlečíková,

1.B Balková,  

1.C Úradníčková,

1.D  Oravcová,

2.A Harvišová/Rumpli

2.B Šiariková/Micková,

2.C  Mellová/ Hofierková,

2.D  Vraňáková/Štancelová  

3.A    Kleinová /  Madajová

3.B  Gulášová/Karaková  

3.C Pekárová, Šormanová

3.D Hlásna/  Leštianská

1.P solárny deň - Majdanová,  

Vyhodnotenia

ankiet a sútaží:                      Kontrová, Medľová, Krajčíková, Bahýlová

Foto:                                      Jarábková

Ceny:                                     kategória „stánky“ -1.hl.cena, 2.,3.

                                               anketa EÚ: 1. -5. miesto ceny

                                               anketa EUROZÓNA 1.-5.miesto ceny

                                               víťaz študentská porota – 1,2,3

                                               víťaz učiteľská porota – 1,2,3

                                               cena za multilinguálne a multimedialne spracovanie projektu

Finančné zabezpečenie:        hlavná cena 112 .- €  a Tesco poukážky ZR pri OA Prievidza

                                               sponzorské darčeky – knihy, USB kľúče, tričká... – MÚ Prievidza, ISSO Prievidza, Nestle a i.suveníry z ambasád štátov EÚ v SR

 

 

V Prievidzi 28. 04. 2011

                                                                                              ………………………………….

Vypracoval: Malega                                                                          Mgr. Ľ. Vida

                                                                                                           riaditeľ OA