Pokyny a informácie

05.05.2011 15:58

  k súťaži „Deň Európy" /prezentačné „stánky“/

1. stánky pripraviť piatok 6.5., do 9.20!;

2. v čase od 9.30. do 11.30 vás budú hodnotiť poroty, celý čas prezentujete konkrétny štát;

3. jeden zo skupiny ohodnotí konkurenčné stánky – /5 najlepší - 1 piaty v poradí/, do 11.20 doniesť hodnotiaci hárok k výchovnému poradcovi;

4. po 11.30 do 12.00 upratať !!!;  

5. vyhodnotenie 12.00 telocvičňa;

6. ceny vo všetkých kategóriách sa rozdajú naraz, hlavnú cenu odovzdá riaditeľ školy

k ankete

anketové lístky nájdeš na gmaili, smevskoleab..., webe OA, vytlač si ich, vyplniť a vhodiť do boxu pred zborovňou, zvlášť EÚ,EUROZÓNA, súťaž je individuálna !!!