Časový harmonogram DEŇ EURÓPY      06. 05. 2011

do  9.20             príprava prezentačných stánkov

7.50                   porada učiteľov - zborovňa

8.00                   porada vedúci skupín + tútori – klubovňa !!!

do 8.00              koniec ankiet + kontrola anketových lístkov

9.30 – 11.30      prezentácia štátov EU – „Deň Európy“

od 11.30            práca porôt – študentská, učiteľská, odborná

11.30 - 12.00          !!! likvidácia stánkov, upratovanie !!!

12.00                 vyhodnotenie – telocvičňa

.

Upozornenie návštevníkom

 

piatok 6. mája sa neučí 1.-3. ročník !!!!